Återbruk

Vi på Odalman tror på återbruk!
Allt för mycket kastas, när vi får jobbet att riva något som vi anser fortfarande går att använda så hamnar det i återbruket. 
Allt som köps från återbruket kan vi leverera och montera.